Tag Archives: ปี๊บทองม้วน

ปี๊บพลาสติกเล็ก : ปี๊บขนมปัง ปี๊บทองม้วน ปี๊บใหม่ ปี๊บเปล่า

ปี๊บพลาสติกเล็ก

ปี๊บพลาสติกเล็ก – ปี๊บทองม้วน – ปี๊บขนมปัง เป็นอีกผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใส่ขนมเหมาะกับผู้ใช้ ขนาดเล็กลงมากกว่าปี๊บกระจกใหญ่